Wij zoeken bestuursleden

Zoals u misschien weet zijn we op dit moment op zoek naar bestuursleden voor onze vereniging. Middels deze brief willen we u op de hoogte stellen van het feit dat we op zoek zijn naar een invulling voor de rol van het secretariaat.  Als u lid bent van het bestuur betekend dit dat u deelneemt aan de bestuursvergaderingen (circa 7 per jaar) en algemene vergaderingen (circa 5 per jaar). Verder bent u als secretaris verantwoordelijk voor de taken van het secretariaat. Deze taken zien er als volgt uit;

 • Afhandelen in- en uitgaande post
  • Legen postbus en doornemen inkomende post
 • Archiveren van notulen en correspondentie
  • Ordelijk opbergen van alle informatie
 • Ledenadministratie
  • Doorgeven en archiveren van ledenadministratie en mutaties
 • Notuleren bestuurs- en algemene vergaderingen
  • Presentielijsten en notulen uitwerken en verspreiden
 • Opstellen jaarverslag
  • In januari een verslag opstellen van het voorgaande jaar

We hopen dat u samen met ons de uitdaging aan wilt gaan om achter de schermen er voor te zorgen dat Jong Nederland Liessel door kan blijven gaan met het organiseren van activiteiten en groepdraaien voor de jeugd van Liessel.

Heeft u interesse in een bestuursfunctie als Secretaris of wilt u graag meer informatie, neemt u dan alstublieft contact op via: info@jongnederlandliessel.nl

Met vriendelijke groet,

Het bestuur

Comments are closed.

happy wheels