Een inspirerende voorzitter!

Ben jij een enthousiaste en daadkrachtige vrijwilliger, op zoek naar een nieuwe uitdaging waarbij je de mogelijkheid krijgt om sturing te geven aan een bloeiende Jong Nederland vereniging in Liessel. Heb je hart voor algemeen jeugdbeleid, dan zijn we op zoek naar jou!

Kennis van Jong Nederland en bestuurlijke ervaring is een pre.

Vanwege een bestuurswissel is Jong Nederland Liessel op zoek naar:

 

Een inspirerende voorzitter

Functieprofiel

Het bestuur van Vereniging Jong Nederland Liessel bestaat uit 7 leden, te weten een voorzitter, penningmeester, secretaris, leidingzaken, activiteiten, pers & pr en algemene zaken. De algemene taak van het bestuur is voorbereiden en uitvoeren van het beleid van de club, instrumenten hiervoor zijn bijvoorbeeld een meerjarenplan, een jaarplan en een jaarlijkse begroting & financieel verslag. Daarnaast onderhoud het bestuur contact met derden, zowel binnen de verenigingswereld alsmede op gemeentelijk niveau met ondernemers en bestuurders.

Functieomschrijving

 • Voorzitten van vergaderingen; o.a. bestuurvergaderingen en algemene vergaderingen
 • Eindverantwoordelijk voor het beleid en alle activiteiten van de vereniging
 • Ziet er op toe dat gemaakte afspraken binnen de vereniging worden nagekomen
 • Stelt samen met de secretaris de agenda voor de vergaderingen vast
 • Coach, initiator en motivator naar de bestuur- en kaderleden
 • Pleegt overleg met het bestuur van de stichting
 • Contactpersoon naar gemeenten en andere externe partijen

Functie-eisen

 • Je beschikt over aantoonbare goede bestuurlijke, communicatieve en organisatorische vaardigheden, zowel binnen als buiten verenigingsverband.
 • Je hebt ervaring met het coördineren, stimuleren, activeren en delegeren van bestuurlijke activiteiten.
 • Je bent in staat om beleidsmatig mee te denken met kennis van veranderingsprocessen.
 • Organisatiebewustzijn, kwaliteitsgerichtheid, verantwoordelijkheidsgevoel en resultaatgerichtheid

Tijdbesteding

 • 8 tot 12 keer per jaar vergaderen, circa 1,5 uur per vergadering.
 • Regelmatig aanwezig zijn tijdens reguliere opkomsten en bijzondere activiteiten zoals bijvoorbeeld Sint Maarten, Kerst e.d.
 • Regelmatig contact met bestuur- en kaderleden.

Als u meer informatie wilt over de functie kunt u contact opnemen met Rob Hanssen

op telefoonnummer      06-46600505 of per mail rob_hanssen@hotmail.com.

Is voorzitterschap niets voor jou maar zou je toch graag een functie binnen het bestuur van Jong Nederland Liessel willen bekleden neem dan toch contact op met bovenstaande.

 

Comments are closed.

happy wheels